NO              NAMA            NIP STATUS      JABATAN GOL. RUANG
1 BAMBANG SUBANTO, SH 19580906 199803 1 002 PNS Kepala Badan IV /b
2 L. DARMAWAN SRIVISHNU, S.SIP.M.Si 19690603 198903 1 005 PNS SEKRETARIS IV/ a
3 Drs. M. BUKHORI 19611227 199003 1 017 PNS Kepala Bidang Idiologi IV/ b
4 Dra. LILIK HANDAJANI 19650315 199203 2 005 PNS Kepala Bidang Lembaga Pol dan Orkemas IV / a
5 Drs. SUGENG SANTOSO 19610218 198503 1 006   Kepala Bidang Ketahanan Bangsa III /d
6 TUGAS PRASETYO,S.Sos 19680925 199602 1 001 PNS Kasubid. Kewaspadaan Nasional III / d
7 JOKO MULYONO, BA 19611120 198903 1 007 PNS Kasubid. Ketah. Seni, Budaya, Agama, dan Kemasy. III /d
8 WARDIMIN, S.Sos 19630315 198503 1 015 PNS Kasubid. Politik III / d
9 ANIK JUWARIYAH.S.Sos 19670615 199202 2003 PNS Kasubag. Keuangan III / d
10 CHUSNUL YAQIEN, SH 19651220 198603 1 012 PNS Kasubid. Ketahanan Ekonomi III / d
11 JOEDAKA WIDAGDO 19690120 199603 1 005 PNS Kasubid. Bina Idiologi dan HAM III/c
12 HERI SOEBAGIJO, S.Sos 19680907 199403 1 012 PNS Kasubid. Kelembagaan Orkemas III / d